Selecteer een pagina

Privacyreglement Stichting Big Rivers

Laatste update: 3 mei 2021 

Algemeen

Dit privacyreglement (“Privacyreglement “, “Beleid”) beschrijft hoe Stichting Big Rivers (“Big Rivers”, “wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, deelt, verwerkt en beschermt met betrekking tot individuen (“Jij” of “U”), die onze websites of diensten kunnen gebruiken, met ons communiceren, contact met ons opnemen of onze evenementen bijwonen. “Jij” kan een bezoeker zijn van een van onze websites, een gebruiker van een of meer van onze Diensten (“Gebruiker”), een medewerker of een bezoeker van onze evenementen (“Bezoeker”).

Big Rivers respecteert je privacy en zet zich in om je persoonlijke informatie te beschermen. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Wij zijn van mening dat alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt persoonlijk en privé is. We verhuren, verkopen of verhandelen je persoonlijke gegevens niet.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle bezoekers van onze evenementen en websites plus alle gebruikers van onze producten, websites, functies of diensten, of andere Big Rivers-websites die naar dit beleid linken (gezamenlijk de “evenementen en websites”), tenzij gedekt door een afzonderlijk privacybeleid, en legt uit hoe we je informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Gegevensverzamelingen en gebruik

Dit privacyreglement beschrijft hoe we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, of deze wordt gedeeld en / of openbaar gemaakt, en hoe we omgaan met privacy kwesties, zoals het verwijderen van je persoonlijke informatie op verzoek en het niet meer ontvangen van marketingcommunicatie. Ten slotte beschrijven we methoden om contact met ons op te nemen als je vragen, opmerkingen of feedback rondom privacy hebt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Transparantie is een van de beste manieren om je vertrouwen te winnen. In de onderstaande overzichtstabel wordt uitgelegd welke informatie we van je verzamelen en waarom, op basis van je relatie met ons.

Relatie en omschrijving Wat we verzamelen Waarom we het verzamelen
Bezoekers website Personen die onze websites bezoeken, zonder in te loggen op een account of zonder gebruik te maken van onze producten en / of diensten

·      IP adres

·      Cookie-informatie

·      Browser-informatie

·      Om interesse in onze evenementen en producten te peilen

·      Om de effectiviteit van marketinginspanningen te beoordelen

·      Om gebruikspatronen te volgen en onze evenementen, websites, producten en / of diensten te verbeteren

Bezoekers evenement Personen die onze evenementen bezoeken en hiervoor een toegangsbewijs aanschaffen of downloaden

·      Postcode

·      Woonplaats

·      Geboortejaar

·      Om te bepalen waar onze bezoekers vandaan komen en welke leeftijdscategorieën naar onze evenementen komen
Bezoekers (marketing) Je kunt je informatie vrijwillig met ons delen om informatie over onze evenementen, producten en diensten te ontvangen, of om marketing informatie te ontvangen

·      Naam

·      E-mailadres

·      Nieuwsbrief voorkeuren

·      Voorkeuren bezochte evenementen

 

·      Om informatie over onze producten en / of diensten te delen

·      Voor marketingdoeleinden

(Potentiële) sponsoren Personen die een bijdrage willen leveren aan onze evenementen in de vorm van een (financiële) bijdrage

·      Naam

·      E-mailadres

·      Bedrijfsnaam

·      Functie

·      Sponsoractiviteit

·      Sponsorbedrag

·      Voorwaarden

·      Voor sponsordoeleinden
Artiesten Artiesten die optreden tijdens onze evenementen en hun begeleiding

·      Contactpersonen

·      Cateringwensen

·      Artiestfoto’s

·      Artiestvideo’s

 

·      Om contact op te kunnen nemen

·      Om specifieke wensen te kunnen beantwoorden

·      Voor marketingdoeleinden (foto’s/video’s)

Leveranciers Medewerkers van leveranciers die actief zijn tijdens onze evenementen

·      Naam

·      Telefoon

·      E-mailadres

·      Cateringwensen

·      Voor accreditatie doeleinden
Vrijwilligers Personen die zich vrijwillig inzetten voor, tijdens of na onze evenementen

·      Naam

·      Geboortedatum

·      Adres

·      Postcode

·      Woonplaats

·      Foto

·      Kopie certificaten

·      Cateringwensen

·      Beschikbaarheid

·      Voorkeuren vrijwilligersfuncties

·      Ingeplande shifts

·      Bankrekeningnummer

·      Voor accreditatie doeleinden

·      Voor het versturen van een attentie op je verjaardag

·      Voor het identificeren van je door onze medewerkers

·      Bewijs van certificeringen

·      Om specifieke wensen te beantwoorden

·      Voor het uitbetalen van een eventuele vrijwilligersvergoeding

Medewerkers Personen ingehuurd voor werkzaamheden voor, tijdens of na onze evenementen

·      Naam

·      Foto

·      Bankrekeningnummer

·      Cateringwensen

·      Ingeplande shifts

·      Voor accreditatie doeleinden

·      Voor het identificeren van je door onze medewerkers

·      Voor het uitbetalen van een vergoeding voor je geleverde diensten

·      Om specifieke wensen te beantwoorden

Bezoeker websites

Wanneer je onze websites bezoekt, beschouwen wij je als een Websitebezoeker. Als Websitebezoeker wordt de informatie die we van je verzamelen hieronder vermeld. Je bent niet verplicht om ons dergelijke persoonlijke informatie te verstrekken, en je bent vrij om informatie die met ons wordt gedeeld te wijzigen of je er volledig voor af te melden. Als je echter weigert de gevraagde persoonlijke informatie te verstrekken, kun je mogelijk bepaalde functies van de websites niet gebruiken.

Wat verzamelen we? Waarom verzamelen we het? Kun je het verzamelen beperken?
Big Rivers cookies ·      Om je te herkennen wanneer je een volgend bezoek brengt en over het algemeen een consistente ervaring te bieden Bij de meeste moderne browsers kun je cookies verwijderen of beperkt toestaan.
Cookies van derden ·      Om onze marketing effectiviteit te meten Met de meeste moderne browsers kun je cookies verwijderen of beperken, inclusief cookies van derden; Het is echter mogelijk dat je marketingtags niet volledig kunt beperken, tenzij je onze sites niet bezoekt
Internet Protocol (IP) adres

·      Basis onderdeel van de functie van het Internet

·      Om te meten wie ons bezoekt en waar de persoon vandaan komt

De enige manier om dit te vermijden is om onze sites niet te bezoeken
Browser metadata (bijvoorbeeld browsertype, versie, besturingssysteem)

·      Basis onderdeel van de functie van het Internet

·      Om ervoor te zorgen dat we een positieve website-ervaring behouden voor de meeste gebruikte browsers

Browsers communiceren dit automatisch; Bij sommige extensies van derden kun je dit echter beperken

Bezoeker evenement

Wij organiseren zowel vrij toegankelijke als betaalde evenementen. Om hieraan deel te nemen kun je, afhankelijk van het soort evenement, een ticket kopen, je vooraf gratis registreren of vrij toegankelijk naar de evenementenlocatie komen. Om inzicht te krijgen waar onze bezoekers vandaan komen en welke leeftijdscategorieën onze evenementen bezoeken registeren we onderstaande gegevens. Deze gegevens kunnen ook in een tevredenheidsonderzoek tijdens het evenement gevraagd worden.

Wat verzamelen we? Waarom verzamelen we het? Kun je het verzamelen beperken?
Postcode (zonder huisnummer) en woonplaats ·      Om inzicht te krijgen waar onze bezoekers vandaan komen Ja, de gegevens zijn vrijwillig in te vullen
Geboortejaar (geen dag of maand) ·      Om inzicht te krijgen in de verschillende leeftijdscategorieën van onze bezoekers Ja, de gegevens zijn vrijwillig in te vullen

Voor het aanschaffen van tickets of het gratis registeren voor een evenement dien je meer persoonsgegevens achter te laten, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hiermee verifiëren wij alleen je toegangsbewijs tijdens het evenement. Wij maken gebruik van online tools van derden om deze registratie te waarborgen en wijzen je er op ook het privacyreglement van deze online aanbieders te lezen.

Foto’s en video’s tijdens onze evenementen

Tijdens onze evenementen worden er foto’s en video’s gemaakt door (professionele) fotografen, vrijwilligers, medewerkers of bezoekers die wij kunnen publiceren op online als offline media. Op deze foto’s en video’s kun jij herkenbaar of op een groepsfoto (afstandsfoto) zichtbaar zijn. Bij het betreden van ons evenemententerrein ga je ermee akkoord dat er foto’s en video’s genomen worden.

Doel van de foto Toestemming Kun je het verzamelen beperken?
Verslaglegging van ons evenement Voor journalistieke activiteiten zoals hoe het festival verlopen is, is geen toestemming van publicatie nodig. De enige manier om dit te vermijden is niet te poseren voor onze fotografen of ons evenement niet te bezoeken.
Marketing van onze evenementen In het geval van een groepsfoto of afstandsfoto is er geen toestemming nodig voor publicatie. Wanneer je als herkenbaar individueel persoon op de foto staat proberen we er achter te komen wie jij bent om toestemming aan je te vragen. Voor foto’s met kinderen onder de 16 jaar wordt bovendien toestemming gevraagd aan de ouders. Wanneer een fotograaf een foto of video van je neemt kun je vragen deze op het moment zelf te verwijderen.

Is er een foto of video gepubliceerd waarvan je denkt dat dit een persoonsgegeven van jou is, neem dan contact op via de contactmogelijkheden in dit document.

Bezoekers kunnen foto’s of video’s publiceren op sociale media platformen waar Big Rivers geen invloed op heeft. Big Rivers mag deze foto’s en video’s delen op sociale media (via de delen-knop) maar mag de foto’s en video’s niet downloaden en inzetten voor andere doeleinden zonder hier toestemming voor te vragen (auteursrecht).

Marketing en sponsoring

Naast de bovenstaande gegevens kunt je ook vrijwillig persoonlijke informatie met ons delen om informatie over evenementen of producten te ontvangen, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te ontvangen.

Wat verzamelen we? Waarom verzamelen we het? Kun je het verzamelen beperken?
Naam en e-mail

·      Om op je vraag te reageren

·      Je e-mailen over evenementen, productaanbiedingen, bijgewerkte en andere marketingacties

·      Nee, deze zijn nodig om contact met u op te nemen

·      Je kunt zich afmelden voor marketing-e-mails, zie het gedeelte Afmelden

Bedrijfsnaam ·      Om ons te verdiepen in je bedrijfsmatige activiteiten ·      Ja, dit is vrijwillig om in te vullen
Telefoonnummer ·      Om contact met je op te nemen ·      Ja, dit is vrijwillig om in te vullen

We kunnen ook informatie over je ontvangen, zoals je naam, functie en contactgegevens van derden, zoals gegevens of marketingpartners, en deze combineren met andere informatie die we over je hebben. Deze gegevens van derden zijn onderworpen aan het toepasselijke privacybeleid van derden; het gebruik van deze gegevens door Big Rivers is onderworpen aan het privacybeleid van Big Rivers.

Artiesten, leveranciers vrijwilligers, medewerkers

 Iedereen die (vrijwillig) werkzaam is tijdens onze evenementen heeft een overeenkomst gesloten met Big Rivers. Hierin staan de aanvullende voorwaarden om een rol te kunnen vervullen voor-, tijdens- of na een evenement. In deze overeenkomst zijn eventueel aanvullende privacy gerelateerde zaken opgenomen.

Hoe we Persoonlijke Informatie gebruiken

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We verwerken en bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld. De exacte tijdsduur dat we persoonlijke informatie bewaren, is afhankelijk van onze verwerkingsdoeleinden en de wettelijke bewaartermijn voor dat type informatie. Nadat de wettelijke periode is verstreken, of als opslag van persoonlijke informatie niet nodig is, wordt persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe gebruiken we je gegevens?

We gebruiken persoonlijke informatie die we verzamelen om je ervaring op onze evenementen te verbeteren en /of producten en / of diensten te leveren, onze websites soepel te laten werken en contractuele overeenkomsten na te komen. We zullen je persoonlijke informatie niet gebruiken of delen met derden, mits hier toestemming voor is gegeven. We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering en zullen je persoonlijke gegevens voor geen enkel doel verkopen.

Veiligheid

Big Rivers neemt passende administratieve, technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We volgen de toonaangevende normen in de branche om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de verzending als zodra deze is ontvangen, rekening houdend met de aard van dergelijke informatie en de risico’s die bij de verwerking zijn betrokken, en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoewel we redelijke stappen hebben ondernomen om de persoonlijke informatie die je ons verstrekt te beveiligen, dien je je ervan bewust te zijn dat, ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is, en dat geen enkele methode van gegevensoverdracht kan worden gegarandeerd tegen onderschepping of andere vormen van misbruik.

Alle informatie die online wordt bekendgemaakt, is kwetsbaar voor onderschepping en misbruik door onbevoegde partijen. Daarom kunnen we geen volledige veiligheid garanderen als je persoonlijke informatie verstrekt via onze websites. Als je vragen hebt over onze beveiliging, of reden hebt om aan te nemen dat je interactie met ons niet langer veilig is, neem dan contact met ons op via info@bigrivers.nl

Beleid voor kinderen

We vragen niet bewust informatie van of verkopen niet aan kinderen onder de zestien (16) jaar. Geef ons geen persoonlijke informatie als u jonger bent dan 16 jaar. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en om ons te helpen ons privacybeleid af te dwingen door hen te instrueren nooit persoonlijke informatie via onze websites te delen zonder hun toestemming. Als u vermoedt of kennis krijgt van gegevens die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 16 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Jouw rechten

Onder de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) kun je gebruik maken van je privacyrechten om grip te kunnen houden op je persoonsgegevens:

  • Recht op informatie: dit betekent dat we je moeten vertellen waarom we je persoonlijke informatie verwerken, onze bewaartermijnen en met wie deze zal worden gedeeld.
  • Recht op inzage: dit betekent dat we je een kopie moeten verstrekken van je persoonlijke gegevens die we op je verzoek verwerken.
  • Recht op rectificatie: hiermee kun je onjuiste persoonlijke informatie laten corrigeren of aanvullen als deze onvolledig is.
  • Recht op vergetelheid: hiermee kun je je persoonlijke gegevens laten wissen.
  • Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat je de manier waarop we gegevens gebruiken, kunt beperken.
  • Recht op data portabiliteit: hiermee kun je een kopie van je persoonlijke gegevens ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heb je het recht om die gegevens ongehinderd naar een andere aanbieder te verzenden.
  • Recht van bezwaar: hiermee kun je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.
  • Recht op menselijke blik bij besluiten: wij maken geen gebruik van profilering om automatische besluiten af te sluiten.
  • Recht om toestemming in te trekken: dit betekent dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek indienen via de contactgegevens in dit document. Wanneer we niet direct aan je vraag kunnen voldoen, zullen we binnen vier weken laten weten hoe we wel aan je vraag kunnen voldoen.

Wijzigingen in dit reglement

Als we wijzigingen aanbrengen in dit reglement, zullen we de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit reglement herzien, en in sommige gevallen kunnen we je een meer prominente kennisgeving geven (zoals het toevoegen van een nieuwsbericht op onze website of het sturen van een e-mailbericht). Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte privacyreglement en je ziet af van het recht om specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen of aanpassingen te ontvangen.

Neem contact op

Voor alle privacy gerelateerde kwesties, vragen of opmerkingen, of om een ​​recht uit te oefenen onder de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. Onze contactinformatie is als volgt:

Stichting Big Rivers
t.a.v. Bas de Zwart
Postbus 1060
3300 BB Dordrecht
Nederland
E-mail info@bigrivers.nl
KVK 24322969

Wanneer je contact hebt gehad en je onvoldoende gegevens ontvangen hebt, kun je een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap